PVC Лепило

Разфасовка:

180 gr.

Покривна способност:

Зависи от вида на повърхностите за залепване.

Съхнене:

3 часа при 18-20℃

Нанасяне:

С четка

  • Служи за залепване на водопропускливи тръби от поливинилхлорид и прилежащи към тях части.