Термоустойчива боя

Разфасовка:

175 ml.

Покривна способност:

10 кв.м./кг

Съхнене:

20 – 24 часа при 18-20℃

Съпътстващи продукти:

Разредител AMB,MРТ

Цвят:

Черен

Нанасяне:

С пистолет

С четка

С валяк

  • Употребява се за декоративно оформяне на метални изделия (печки, кюнци, камини, ауспуси на автомобили), подлежащи на нагряване до 360°С.