КЛАСИК – Гипсово лепило

Разфасовка:

15 kg

Покривна способност:

1,5 кг/кв.м.

Съхнене:

12 часа при 18-20℃

Нанасяне:

С назъбена шпакла

  • Гипсово лепило със здравина на свързване по-голяма от тази на гипса. Голямото му отворено време осигурява пълното използване на приготвеното лепило.
  • Използва се за залепване на гипсови орнаменти и провили, за зидане на гипсови панели и гипсови блокчета при направата на вътрешни разделителни стени.
  • Също така се използва и за изкърпване на пукнатини и други ремонтни работи.
  • Разходна норма: В зависимост от неравностите и вида на залепваните изделия, от 1,5 до 2 кг./кв.м