Европроект

Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Считано от 29.10.2021 г. „УНУВЕРСАЛСТРОЙ” ООД е страна по сключен договор с Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрено проектно предложение BG16RFOP002-2.089-5423 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Общата стойност на допустимите разходи е 50 000,00 лв., като същата стойност (100%) представлява и безвъзмездна финансова помощ, в това число 42 500,00 лв. от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 7 500,00 лв. от национално финансиране.

Предоставената подкрепа е за осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Срокът за изпълнение на дейностите е 3 месеца и изтича 29.01.2022 г.

Дата: 01.11.2021 г.