Новини

Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Считано от 29.10.2021 г. „УНУВЕРСАЛСТРОЙ” ООД е страна по сключен договор с Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“…

Европроект

Европроект Избор с публична покана Във връзка с изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0463-C01 за изпълнение на проект „Повишаване на ефективността на производството в Универсалстрой ООД чрез внедряване на мерки за...