Новини

Европроект

Европроект Избор с публична покана Във връзка с изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0463-C01 за изпълнение на проект „Повишаване на ефективността на производството в Универсалстрой ООД чрез внедряване на мерки за...